Check-in date:
Check-out date:
    

Legal notice

Wettelijke mededeling

Gelieve dit bericht aandachtig te lezen. Het regelt uw gebruik van deze websitepagina’s en
al het materiaal dat erop aanwezig is. De beschikbare materialen op de website worden
geleverd door Orianne BVBA, dit in overeenstemming met onderstaande voorwaarden en
condities. Door gebruik te maken van de Twinstone website stemt u in met de gebruiksvoorwaarden
en -condities in deze wettelijke vermelding.

Copyright

De volledige inhoud van deze website d.w.z. teksten, tekeningen, grafische voorstellingen,
foto’s, films en andere elementen zijn de enige en uitsluitende eigendom en het auteursrecht
van Orianne BVBA of bevatten de toestemming van de desbetreffende eigenaar, ONDER
VOORBEHOUD VAN ALLE RECHTEN. Gebruik van materialen op deze website inclusief
reproductie, aanpassing, wijziging, vertaling, distributie, heruitgave of aangebrachte linken
voor persoonlijke, publieke of commerciële doeleinden is zonder de expliciete geschreven
toestemming van Orianne BVBA, strikt verboden. Het downloaden of op een andere manier
kopiëren van deze website zal u geen eigendomsrecht geven met betrekking tot software
of ander materiaal. Elke inbreuk zal vervolgd worden door geschikte gerechtelijke stappen.

Privacy

Orianne BVBA beschermt de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers. Bij een
bezoek aan deze website kunt u ons informatie doorsturen over uzelf of uw bedrijf, zoals
uw naam en adres, die we mogelijk nodig hebben om u te contacteren. Als u ervoor kiest
om ons deze informatie te verstrekken, dan mag u erop vertrouwen dat Orianne BVBA deze
gegevens zonder uw toestemming niet doelbewust zal verspreiden of verkopen aan iemand
buiten het bedrijf. Orianne BVBA treedt op als data controller voor deze gegevens. U hebt
het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en eventuele onjuiste gegevens te laten
verbeteren. Daarnaast heeft u het recht om u kosteloos en op verzoek te verzetten tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
U erkent dat derden zich toegang kunnen verschaffen tot de gegevens die u via een openbaar
netwerk verstuurt en dat Orianne BVBA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een dergelijk
ongeoorloofd gebruik. Verder erkent u dat Orianne BVBA naar eigen inzicht een beroep
kan doen op leveranciers van webdiensten om de webservers te beheren en gegevens op
te slaan op back-upschijven, en dat deze leveranciers, buiten weten van Orianne BVBA om,
derden die derhalve van Orianne BVBA geen toestemming kregen, kunnen inschakelen om
deze diensten voor hen te verrichten.

Google Analytics

Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die
wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies
om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De cookies genereert
informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres). Die wordt door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om
bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen
voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit
en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens
Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover
Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door
gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie
door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies

Deze website werkt met cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat verstuurd wordt
vanaf een website en lokaal opgeslagen wordt op de harde schijf van de bezoeker. In uw
browser kunt u een instelling selecteren die ervoor zorgt dat u een boodschap te zien krijgt
indien een website cookies gebruikt. U kunt dan zelf kiezen om de cookie te accepteren of
te blokkeren. U kunt er ook voor kiezen om alle cookies te blokkeren. Aangezien er diverse
browser bestaan die allemaal op verschillende manieren werken, kijkt u best in het menu
Help om de instelling van uw browser te vinden.

Discover Twinstone Lodge

”Adventure Awaits, Go find it.”

A perfect route

Twinstone Lodge – Kattevennen – 3600 Genk – Belgium

Follow the signs ‘Kattevennen’ at the crossing on the Oosterring near the hospital site ‘Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)’. On the domain follow the signs ‘Twinstone Lodge’

For more information, contact us by e-mail info@twinstone.be or contact us by telephone on het number  +32 475 813 678.

Twinstonelodge

“the perfect place to be, is exactly where you are right now”